El present Avís Legal regula l’ús de la present pàgina web, creada per MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET"), CIF: B88493358.

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions i atribució de la condició d’ús del portal i l’accés al mateix que implica la seva acceptació sense reserves. En cas que no s’acceptin les clàusules establertes en l’actual avís legal, l’usuari podrà abstenir-se d’accedir i utilitzar els serveis i / o continguts puestos a la seva pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

El present document regula l’ús del lloc web d’Internet al que acabes d’accedir, que "el prestador" pone una disposició dels usuaris d’Internet, continguts únics i exclusivament destinats a la seva disposició majors de 18 anys.

La utilització del lloc web assignat la condició de usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cada una de les disposicions incloses tant en aquesta Avís Legal, Com en les condicions Generals Ã³ Particulars d’Uso, vigents en cada moment en què l'ús usuari és el mateix, ja que no existeix un acord d'acord amb les condicions aquí establertes, sense que pugui utilitzar / accedir a aquesta Lloc web.

 

1. TITULARITAT DEL SITIU WEB

El nom del domini https://www.bombaysunset.com està registrat a favor de  MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET"), domiciliada a Madrid, Pasatge Anchuelo, 2D, 28030. 

El telèfon de Atenció al Client Ã©s el (34) 674823613 i el buzó de correu electrònic general és info@bombaysunset.com

2. TÉRMINOS I CONDICIONS

Els continguts i serveis inclosos i oferits en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es trobin autoritzades. Únicament es troba reunit en el lloc web present a les pàgines que figuren al mapa del lloc web. L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les publicitats legals, condicions i termes d’ús de continguts en ella. L'accés a la mena no implica cap establiment de cap tipus de relació comercial entre MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET")i l’ús del portal.

El Avís Legal i / o les Condicions del Servei de MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET") s’estableix per als serveis prestats a través d’un lloc web present, que pot oferir modificacions de qualsevol tipus, quan MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET") considereu l'oportunitat o la finalitat d'adaptar els canvis legislatius i futurs tecnològics. Són modificacions que siguin notificades convenientment, que es venen des de la seva actualització en aquest lloc web, que es manifesta en contrari. En conseqüència, l'usuari ha de ser més atent al present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es pot utilitzar el portal, ja que aquel pot sofrir modificacions.

3. OBJECTE DE LA WEB

El web de MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET"), té com a objectiu un coneixement dels seus productes i ofereix determinats serveis als usuaris, alguns casos als termes i condicions indicades en el lloc web, mitjançant l'ús de l'usuari amb atenció i les condicions que s'apliquen a cada servei, que en cap cas eximirán, manifestació salvo en contrari, compliment de l’expressió en el mateix Avis Legal i sobre les Condicions Generals de Contratació de Comerç en línia.

4. CONTENIDOS

MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET”), (En adelante“ la empresa ”), es realitzen els màxims refugiats per evitar errors en els continguts que es facin públics al lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web del que l'empresa Ã‰s titular o responsable es troba actualitzat, reservant-se l'empresa, la facultat de poder modificar en qualsevol moment. L'empresa, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar dels errors en els continguts que apareguin en aquests llocs web proporcionats o publicats.

L’assimisme queda prohibit per a la inclusió i la comunicació de continguts, per part d’usuaris, que es mostren falsos o inexactes i que indueixen o puedan inducir un error al resta d’usuaris o al personal de l'empresa, en particular els continguts que es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, pertinents a terceres persones, quan no existeixen amb l’autorització del titular dels drets, menoscaben o desprestigien la fama o crèdit de l’empresa, o bé considerats com un cas de publicitat il·lícita, engañosa o desleal.

L'empresa No es garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. L'empresa excluye, amb tota l’extensió permesa per l’ordenació jurídica, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota la naturalesa que puedan debatre la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

La empresa està totalment adequada a la llei 34/2002 de l’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE).

L'empresa es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment a les presentacions Condicions generals d'ús del lloc web així com altres cualesquiera condicions Generals o PrivatReglament d’úsInstruccions o avisos que resulta d'aplicació. Asimisme, l'empresa es reserva el dret de suspensió, s’interromp o es baixa de l’operador del lloc web en qualsevol moment. En conseqüència, l'usuari ha de tenir més atenció i retenir el present document sobre la seva totalitat, en totes aquelles ocasions que es proposi l'ús o utilització del lloc web que també pugui sufrir modificacions. Més d’altres persones físiques o jurídiques residents o domiciliades en altres països de la Unió Europea o fora de la Unió Europea haurien d’assegurar-se que tinguin l’accés i l’ús del lloc web i / o del seu contingut que estigui permès de conformitat amb la seva pròpia legislació.

En qualsevol cas, l’accés i l’ús del lloc web per part d’un usuari que no s’aconsegueixi amb el requisit de residència a Espanya i es realitzarà sota la seva exclusiva responsabilitat, exigint l'empresa de qualsevol responsabilitat en la mesura de la mateixa manera que permet la legislació aplicable.

Mediante l’accés a aquest lloc web i / o els continguts, s’acceptin expressament que els eres major d'edat (mínim 16 anys a Espanya), exonerant a l'empresa de qualsevol responsabilitat al respecte.
Així mateix, es poden proporcionar alguns serveis de pagament per a les diferents modalitats de posicionament o visibilitat dels anuncis, i en el seu cas, es detallen les condicions aplicables als serveis remunerats i els mitjans de pagament corresponents.

Aquestes condicions Generals Tenen com a reglaments les condicions d’ús i ús del lloc web en què es troben, que tenen objecte als termes i condicions expressament detallades en cada moment i accessibles des d’aquesta pàgina.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat

Toda persona que va accedir a aquest lloc web sobre el paper usuari, que comprometia l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí contraposades, de manera que qualsevol altra disposició legal fora d’aplicació.


L'empresa existeix qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la manca de disponibilitat (caídes) del lloc on es pot fer qualsevol paratge periòdic per manteniments tècnics. A més, l'empresa es reserva el dret que modifiqui qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de avisar o posar a punt els coneixements d’altres usuaris obligacions, enviant-se com sigui suficient amb l’actualització al lloc web del prestador.

L'empresa, no es garanteix l’autorització de virus ni d’altres elements que poden provocar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’ús d’aquest lloc web, ja que no es responsabilitza dels perjudicis que es poden produir per causa. . 
L'empresa, no es responsabilitza del mal ús que Ud. pueda fer aquest lloc web. 


El present avís legal és aplicable únicament a la informació que es reconeix a través del lloc web de l'empresa


L'empresa no té obligació de controlar i no controla l’ús que els Usuaris tenen al Portal, i dels Continguts. En concret, l'empresa no es garanteix que els Usos utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que tinguin una forma de diligència i de prudència.  L'empresa   tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, la vigència, l’exhaustivitat i / o la autenticitat de les dades que els usuaris poden proporcionar sobre sí mismes.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web i els continguts que s’albergen es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del portal, si no té l’autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés al lloc web no suposa cap cas en cap cas d’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat l'empresa portar implícites a la prohibició d’utilitzar el seu consentiment l'empresa.

En cap moment, l’expressió de salvació, l’accés o l’ús del portal i / o dels seus continguts, confereix l’usuari a algú dret sobre les marques, logotips, i / o signes distintius en els seus continguts protegits per Llei.

L’ús que es compromet a utilitzar els continguts puestos a instal·lar els usos al portal, que s’entén per éstos, sense que aquesta enumeració tingui un caràcter limitatiu, els textos, fotografies, imatge, imatges, iconos, tecnologia, continguts audiovisuals o sonors si els hubiera, així com el seu disseny gràfic i font forta (a l’hora d’adaptar, els Â«Continguts»), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i demana avisos, regulacions d’ús i instruccions puestos en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre pública, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma comunicar-se públicament, transformar o modificar els continguts, menys que es pugui fer amb l’autorització del titular dels corresponents drets o l’altre resulte legalment permès.

b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el Â«Copyright» i les dades identificatives de la reserva de drets de l'empresa o dels seus títols, de les formes digitals o de cualsquiera altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’ús que s’ha d’abstenir d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts que s’utilitzen per a mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, es pot posar a disposició d’aquest efecte o s’ha d’indicar aquest efecte a les pàgines web on s’és trobem els continguts o, en general, dels que s’utilitzen habitualment a Internet un efecte que sempre no pot presentar un risc de mar o d’utilització del portal, dels serveis i / o dels continguts.

7. NAVEGACIÓ I SEGURETAT

L'empresa, es realitzen els màxims refugis per garantir la navegació a través d’aquest lloc web que es realitzi a les millors condicions. Per a l’òptima visualització d’aquest lloc web és convenient disposar d’una versió actualitzada del seu navegador, i per a una correcta visualització que es recomana una resolució de dispositius Receptiu. 

L'empresa, no es garanteix, ni es responsabilitza de l'accés a aquest lloc web que està interrumpit o sigui lliure d'error. En cap cas l'empresa, serà responsable dels perjudicis de qualsevol tipus que supediti per l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

L’ús dels serveis que s’ofereixen al lloc web actual per a menors d’edat té prèviament autoritzat pels seus padrins, tutors o representants legals, que tenen en compte els responsables d’actes que realitzen els menors a la seva càrrega.

Aquest   pot contenir dispositius tècnics de cobertura / pàgines externes sobre les cures l'empresa no hi ha cap responsabilitat en cap cas ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines o el seu accés.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DATOS

De conformitat amb la previsió a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal l'empresa desitgeu informar sobre els usuaris de la pàgina següent:

- Els dades de caràcter personal facilitats a l'empresa fent ús dels serveis de la pàgina que s’incorporen a fitxers de la seva titularitat amb l’objectiu de prestar els serveis sol·licitats i la informació requerida.

- L’empresa d’informació dels fitxers que es troben registrats a la web Agència Espanyola de Protecció de Dades  (AEPD) i que disposa de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els fitxers, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que s’exposen.

A través del present avís, l'empresainformació sobre els usuaris del lloc web, en compliment de l'article 5 de la pàgina Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcters Personals (LOPD adelant) i RGPD sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que decidiran forma d’expressió, lliure i voluntària, si es vol facilitar un prestigi els dades personals que el fill sol·licitava al lloc web per a un ús correcte i funcionament de la web (o missatges de correu electrònic), i que son reconeguts a través d'un tercero (empresa de hosting) que presta els seus serveis a "El prestador" . També hi ha informació sobre els usuaris d’incorporació de les dades personals, que aporteu voluntàriament i que s’indica a continuació o qualsevol altre que us aporti i que no descrigui, que és un fitxer que consta de forma inscrita en el Registre General de Protecció de Dades. , i teniu titular i responsable és l'empresa, portant un cable automatitzat de dades conforme a les finalitats específiques i a les previsions establertes en la present política de privacitat, és el que vostè mateix pot otorgar el seu consentiment expres i inequívoc. Els nostres servidors estan situats a Espanya. Tant per tant com per proporcionar les seves dades personals, està suposant la seva transferència i posterior tractament als nostres servidors. Recuperem i emmagatzemarem en fitxers els següents dades de caràcter personal:

  • Direcció de correu electrònic de l’usuari.
  • En cas d’oferir-vos voluntàriament imatges, vídeos, etc… telèfon i altres adjunts a enviaments.
  • Altres dades, referents al registre informàtic, com la direcció IP.

Reconeixement de dades i usos previstos. El recull de dades personals pot produir-se a través de la cumplimentació de diferents formularis, com l’actualització, els altars per al registre, els contactes o les seves necessitats, a través dels missatges de correu electrònic enviats directament, es diuen dades que s’utilitzaran per gestionar la seva sol·licitud. i prestar serveis a l'ús de suport i informació útil. Els dades es poden oferir de manera voluntària, encara que la negació de les dades de dades podríem produir la prestació dels serveis o qualsevol operació dels establiments al present portal. La finalitat del fitxer és tan adequada com la gestió adequada de la relació amb el propietari del portal i l’ús i l’ús del portal. Així mateix es pot enviar informació sobre els seus interessos per correu electrònic. L’arxiu d’altres dades, com la direcció d’IP de l’usuari té finalitats com controlar el bon ús del lloc, informació estàndard del web log (registre de visites), aproximació de geolocalització per evitar estils, i la finalitat d’evitar l’ús indebit i fraudulent dels usuaris del portal permetent col·laborar amb les autoritats competents si així es sol·licita L’accés als nostres llocs pot implicar l’ús de cookies i altres sistemes similars per millorar la gestió del porta. Segueix els navegadors més usats que tinguis l’opció de no acceptar o esborrar les cookies si ho desitges, sense assegurar en aquest cas el correcte funcionament d’algunes característiques del portal. La transmissió efectiva dels dades té lloc quan l’usuari ens envia un correu electrònic, o mitjançant la web rellena i envia algú dels formularis. Els dades que sol·liciten son els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i llegítims de EL PRESTADOR. L’usuari ha de requerir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, que responen dels danys i els perjudicis que poden ocasionar una causa de compliment defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

- Es garanteix l’exercici dels drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposiciósobre les seves dades personals comunicant per escrit a la direcció de l'empresaubicada a: Passatge Anchuelo 1, 2D, 28030 Madrid o per correu electrònic: info@bombaysunset.com

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a l'empresa i garanteix l'obtenció del consentiment de tercers en els casos puntuals en el mateix Avís Legal de la pàgina i en aquesta Política de Privacitat.

- La navegació per la pàgina anterior com a rastreig i hora de la darrera visita, disseny de continguts que l'usuari va escriure a la seva primera visita a la nostra pàgina, elements de seguretat que intervienen en el control d'accés a les àrees restringides, direcció IP. assenyalat pel seu proveïdor de serveis d’internet i nom de domini des del que va accedir a la pàgina. Aquests dades només seran usades amb la finalitat d’elaboració de dades estadístiques de la pàgina.

Política antispam

L'empresa es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades ni a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com "correu brossa", l’asimisme es declara conformat amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garanteix a l'usuari a què sota cap concepte els dades personals es reconeixen al lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

Consentiment al tractament de les dades personals de l'usuari

Al marc de les seves activitats,https://www.bombaysunset.com disposa de la possibilitat de registrar usuaris per enviar les comunicacions per correu electrònic, realitzar comentaris al bloc i enviar missatges a través del formulari de contacte.

L'usuari mitjançant els actes de subscripció al bloc, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionades segons el que disposa l' l'article 6 de la LOPD. L'usuari podrà exercir els seus Drets en els termes disposats per l' l'article 5 dels LOPD.

Els estats són molt importants i impliquen l’assimisme el consentiment expresso de l’ús a la transferència internacional de dades que es produeixen en termes de la LOPD Es deu a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors anteriors.
Els dades de caràcter personal sol·licitades en activitats, quedant incorporades a una fitxa amb finalitat final, és la comunicació de novedades relatives al lloc web de 
https://www.bombaysunset.com actuant com responsable del fitxer el prestador. Els camps marcats amb asterisc s'han d'emplenar obligatòriament, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s'aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercitar els drets que s'indiquen en l'apartat relatiu als Drets de l'usuari.

9.- REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DATOS.

 

RESPONSABLE

MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET").

Direcció: Pasatge Anchuelo 1, 2D

Còd. Postal: 28.030

Telèfon: 674823613

Correo Electrònic: info@bombaysunset.com

Web: https://bombaysunset.com/

 

FINALITAT

En MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET") tractem la informació que ens facilitaran les persones interessades amb l’àmbit final de la informació sobre el client, dels proveïdors o treballs.

Es disposa de dades conservadores mentre no es sol·liciti la supressió mentre es mantingui vigent el contracte.

LEGITIMACION

Recabar el Consentiment de l’Interès.

DESTINATARIS

Els dades que MISS SUNSET SL (“BOMBAY SUNSET") comuniqueu altres persones que puguin tenir multes administratives internes, inclòs el tractament de dades personals de clients i ocupacions.

No es cedeix dades a tercers, obligació legal.

DRETS

L’interessat té un dret a Acceder, Rectifica els dades inexactes i Suprimir quan els dades no es necessiten necessaris, així com altres drets, com s’explica la informació també.

També pot sol·licitar la possibilitat de sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservin els exercicis o la defensa de reclamacions.

També es pot administrar un tractament de les seves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades de la nostra pàgina web:

https://bombaysunset.com/

 

10. LEGISLACIÓ COMPETENTS APLICABLES I TRIBUNALS

Els termes i les condicions que riguen lloc web, així com les relacions que es podrien derivar estan protegides i es mantenen objectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguessin sospitar entre el seu usuari i l'empresa, per l’ús d’aquest lloc web, s’accepta el moment de les mistes a mediació, en el seu defecte a arbitratge i / oa els Jutjats i Tribunales de Madrid, Espanya.